คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่งนิสิตตัวแทนจากสาขา สถาปัตยกรรม เข้าร่วมโครงการ “ฮูปแจ่ม…แต้มสี” อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 15/9/2563 14:27:52น. 442

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

ในวันที่ 10- 13 กันยายน 2563 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งนิสิตตัวแทนจากสาขา สถาปัตยกรรม เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฎิบัติการด้านการวาดภาพสีน้ำสถาปัตยกรรม ในโครงการ “ฮูปแจ่ม…แต้มสี” จัดโดยคณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยทางด้านการเรียนการสอนทางสถาปัตยกรรม จำนวน 6 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบูรณาการการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมในมิติต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมกับสถาบันการศึกษา และการสร้างความตระหนักรู้ ในด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันดงามของท้องถิ่น ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นิสิตยังได้ ประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อนมาปรับใช้ในรายวิชา การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมขั้นนพื้นฐาน และในรายวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วย     

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittikun.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/9/2563 14:27:52

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน