คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “ครบรอบวันสถาปนา” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

15/9/2563 16:49:34น. 1187
ครบรอบวันสถาปนา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เนื่องในวันที่ 15 กันยายน ของทุกปี ทางคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดให้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  ในปี 2563  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ครบรอบ 18 ปี  ทางคณะจึงกำหนดจัดโครงการ ครบรอบวันสถาปนา”  ในวันที่  15  กันยายน  2563   ณ  ลานเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์  มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  ประกอบพิธีทางศาสนา  เพื่อเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้ ได้อาราธนานิมนต์ พระครูธำรงชิโนวาท  เจ้าอาวาสวัดบ้านโซ้  เจ้าคณะตำบลแม่นาเรือ  เป็นพระวิทยากรบรรยาย เรื่อง สร้างจิตบริการด้วย Service mind สไตล์พุทธ”  เพื่อให้ผู้ร่วมรับฟังได้นำหลักธรรมด้านจิตบริการไปปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวัน  เสริมสร้างปัญญาในหลักพุทธธรรมต่อไป  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.กัลยากร รับงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
15/9/2563 16:49:34น. 1187
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “ครบรอบวันสถาปนา” คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#ครบรอบวันสถาปนา #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน