คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563

16/9/2563 16:12:00น. 1033
คณะนิติศาสตร์, Green Office

วันที่ 16 กันยายน 2563 คณะนิติศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.พรรณารายรัตน์ ศรีไชยรัตน์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563 โดยได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ท่านได้แก่ คุณสุประกิจ ทองดี คุณทรงศักดิ์ ควรคิด คุณสรรเพ็ช รอดพินิจและคุณร่มศิริ เสียงใส ซึ่งจากการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวคณะนิติศาสตร์ ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการนำมาปรับใช้กับการดำเนินการภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียวต่อไป      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
16/9/2563 16:12:00น. 1033
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนิติศาสตร์ เข้ารับการประเมิน เพื่อขอรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2563

#Green Office
#sdg3 #sdg6 #sdg7 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน