DeSUP Go Green สาธิตพะเยาเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 17/9/2563 9:22:15น. 391

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 กันยายน 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงาน และสิ่งเสริมให้โรงเรียนสาธิตฯ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก
1.คุณสุประกิจ ทองดี จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2.นายทรงศักดิ์ ควรคิด ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
3.นายสรรเพ็ช รอดพินิจ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาคลองลาน
4.นายร่มศิริ เสียงใส จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา
เป็นกรรมการในการประเมิน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


    

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/9/2563 9:22:15

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน