“เครื่องบินสำรวจไฟป่า” ผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนักเรียนสาธิตพะเยา เข้ารับการตรวจประเมินจาก สวทช. 17/9/2563 9:47:13น. 86

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 15 กันยายน 2563 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 3 โครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (Fablab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน ”ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” ได้เข้ารับการตรวจประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์ จากคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกคือ “เครื่องบินสำรวจไฟป่า” เพื่อลดการเกิดไฟป่าที่เป็นเหตุในการสร้างปัญหาหมอกควัน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้นโดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว. ได้แก่
1. นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร์
2. นายภัทรดร ภัทรดรปกรณ์ 
3. นายคุนานนท์ เจริญดี
และมีอาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแล   แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานวิชาการสาธิตม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :17/9/2563 9:47:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน