คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2563

18/9/2563 13:15:52น. 937
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 18 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม 1.คุณณัฐ โฆษิวากาญจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, 2.คุณณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา, 3.คุณณฐมน ขาวพราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยทางคณะเกษตรศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม รองคณบดี พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ทั้งนี้เป็นประชุมเพื่อชี้แจ้งนโยบายและทิศทางการพัฒนาของศูนย์ฯ ปรึกษา หารือ เพื่อสร้างศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ขยายผลการน้อมนำแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางบนวิถีที่ยั่งยืน นำเสนอผลการศึกษา ทดลอง วิจัยและพัฒนา ให้บริการวิชาการ อบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเกษตรเพื่อชุมชน ทั้งยังสร้างสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อให้เกิดทักษะในด้านการเกษตร อาหาร และธุรกิจการเกษตร จนสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบเพื่อประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการ พร้อมการสร้างแบรนด์สินค้าหารายได้จากการจำหน่ายผลผลิตของศูนย์ฯ หรือผลผลิตจากเกษตรกร


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
18/9/2563 13:15:52น. 937
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรฯ ครั้งที่ 1/2563

#มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg2 #sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน