อธิการบดี มอบรางวัลการประกวดการออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง ม.พะเยา 18/9/2563 15:19:23น. 503

ชุดเวียงพื้นเมือง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร ให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดในโครงการประกวดการออกแบบชุดเวียงพื้นเมือง รวมถึงรางวัลชมเชย ทั้งหมด 6 รางวัล จัดขึ้นโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งการประกวดออกแบบชุดเวียงพื้นเมืองในครั้งนี้ มีโจทย์ออกแบบให้แสดงถึงความเป็นชุดเวียงพื้นเมืองล้านนา โดยส่งภาพเข้าประกวดบอกรายละเอียดต่างๆ (Sketch Design) พร้อมอธิบายแนวความคิดของการออกแบบ (Concept) ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลมีชื่อว่า “Lanna University” ผู้ที่ได้รับรางวัลคือ นายอดิเทพ สุกรพิชัย ซึ่งแบบที่ได้รับรางวัลจะถือเป็นสิทธิบัตรในการออกแบบของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการผลิตชุดเวียงพื้นเมืองต่อไป สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ

     รางวัลชนะเลิศ         ได้แก่ นายอดิเทพ สุกรพิชัย

     รางวัลชนะเลิศที่ 2   ได้แก่ นายอดิเทพ สุกรพิชัย

     รางวัลชนะเลิศที่ 3   ได้แก่ นายอดิเทพ สุกรพิชัย

     รางวัลชมเชย          ได้แก่ นางสาวกัณชกาญ วันทนีย์ศรี

     รางวัลชมเชย          ได้แก่ นางสาวมธุริน  เดชฉิมพลี

     รางวัลชมเชย          ได้แก่ นางสาวธิติพร  บุญเสริม

ปัจจุบันมหาวิทยาลัย มีนโยบายในการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น โดยใช้ชื่อแคมเปญว่า “ผ้าถิ่นผ้าไทย ใส่แบบไหนก็ดูดี” พร้อมเชิญชวนให้ นักเรียน นิสิต ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัย ร่วมสวมใส่ผ้าไทยพื้นถิ่น ทุก ๆ วันอังคาร และ วันศุกร์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ และเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมด้านการแต่งกาย ให้อยู่คู่กับจังหวัดพะเยาสืบไป  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/9/2563 15:19:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน