มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ร่วมกับ 150 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร 18/9/2563 16:37:58น. 321

มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ร่วมกับ 150 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ 100 สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบ ร่วมกับ 150 หน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน บวร ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

             วันนี้ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ 100 สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบที่สนับสนุนการขับเคลื่อน บวร ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ  โปษยานนท์  โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม และอีกกว่า 150 หน่วยงานเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

              

 

 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :18/9/2563 16:37:58

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน