นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

19/9/2563 10:52:29น. 1241
การจัดการธุรกิจ_คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์

       สาขาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ และ ดร.ฑาริกา พลโลก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ นำคณะนิสิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา จัดโดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการให้กับนิสิต จากหน่วยงานที่ดูแล และรับผิดชอบด้านนี้ รวมถึงผู้มีประสบการณ์จริง 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
19/9/2563 10:52:29น. 1241
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

#คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน