เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง (International Research Network in Digital Image Processing and Machine Learning (IRN)) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

20/9/2563 14:59:53น. 1104
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เครือข่ายวิจัยการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง โปรแกรมวิจัย “การกู้คืนภาพและสัญญาณสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและรูปแบบจำลองการทำนายข้อมูลขนาดใหญ่โดยอาศัยเทคนิคที่ทันสมัยในการเรียนรู้ของเครื่อง” สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการวิจัยประจำปี และรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ การทำวิจัยที่ต่างประเทศ การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน การประชุมเพื่อร่วมกันหารือในประเด็นต่างๆ และเพื่อวางแผนในการดำเนินการวิจัยในประเด็นการวิจัยด้าน digital image and signal restoration problems และ workshop การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำงานวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล และ machine learning ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
ข้อมูล/ข่าว :    รศ.ดร.ธนกฤต เทียนหวาน   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
20/9/2563 14:59:53น. 1104
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เครือข่ายการวิจัยนานาชาติทางด้านการประมวลผลภาพเชิงดิจิทัลและการเรียนรู้ของเครื่อง (International Research Network in Digital Image Processing and Machine Learning (IRN)) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะวิทยาศาสตร์
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน