นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้า 2 รางวัล โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ)

21/9/2563 10:29:07น. 1226
คว้า2รางวัลR2M2020

     เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา คว้า 2 รางวัล ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ) และได้รับเงินรางวัลสำหรับการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Evoligence ชื่อผลงานคือ ผลิตภัณฑ์ :  แพลตฟอร์มคัดกรอง แปลผล และติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของเด็ก สมาชิกในทีมมีดังนี้ นายพีรณัฐ มูลรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, นายพันกร จันทรส นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวพลอยปภัสร์ ฐิติกิตวรธัญญ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และ ทีม Check It ชื่อผลงานคือผลิตภัณฑ์ ชุดสกัดเก่ง : นวัตกรรมชุดเครื่องมือสกัด DNA สมาชิกในทีมมีดังนี้ นางสาวนิภาพร จันต๊ะวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, นายรัตพล จอมแปง นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, น.ส.วิปัสสนา ศรีจันทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์, นางสาวรัชฎาภรณ์ เขียวใหม่ สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และนางสาวพรนภา สมศรี สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

     ซึ่งโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) จัดโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) กลุ่มงานอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 8 และมีทีมเข้าร่วมแข่งขันประชันไอเดียกันทั้งหมด 8 ทีม ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อจัดทำแผนศึกษาความเป็นไปได้ของผลงานวิจัย นวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และเตรียมความพร้อมในการนำผลงานดังกล่าวออกสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้เป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัยหรือผู้คิดค้นนวัตกรรม รวมถึงนักศึกษาได้ทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและลดช่องว่างระหว่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
21/9/2563 10:29:07น. 1226
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คว้า 2 รางวัล โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market 2020 : R2M 2020) ได้เป็นตัวแทนทีมจากมหาวิทยาลัยพะเยาไปแข่งขันในภูมิภาค (ภาคเหนือ)

#คว้า2รางวัลR2M2020
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน