คณะเภสัชศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนนวัตกรรมตามการสนับสนุนของ บพท.

21/9/2563 10:58:43น. 920
พัฒนาชุมชนนวัตกรรม สร้าง 1 คณะ 1 สัญลักษณ์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563

คณะวิจัยชุมชนนวัตกรรมคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่ (รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ) ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนนวัตกรรมตามการสนับสนุนของ บพท. และเพื่อสร้าง 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ ณ บ้านทุ่งมอก ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ หรือ one Faculty one Signature เป็นโครงการหนึ่งที่ขยายความสำเร็จมาจาก1 คณะ 1 โมเดล ที่จะเป็นโครงการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะสนับสนุนให้ชุมชนมีการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีความคิดความสามัคคีในแต่ละพื้นที่ของจังหวัดพะเยา นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดียิ่งที่มีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติ”

-----------------------------------------------------

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188,3182      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
21/9/2563 10:58:43น. 920
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชนนวัตกรรมตามการสนับสนุนของ บพท.

#งานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg1 #sdg8 #sdg9 #sdg10 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน