กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย และร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563

21/9/2563 11:00:40น. 2032
ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย

     คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา อนาคตหวังให้เป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยครั้งนี้ คณะกรรมการสภา ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย (Green Peafowl Learning Center) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้บูรณาการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นพื้นที่่ศึกษาอนุุรักษ์์นกยูงไทยและป่า สู่่การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และผลักดันให้้เป็นต้นแบบการอนุุรักษ์์นกยูงไทย สู่่สากล อีกทั้ง จังหวัดพะเยาเป็นที่มั่นสุดท้ายของนกยูงไทย โดยเฉพาะ นกยูงเขียว ซึ่งเป็นนกในตระกูลไก่ฟ้าที่มีความสวยงามและหายากชนิดหนึ่งของโลก โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ และดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้บรรยายแนะนำข้อมูลนกยูงภายในศูนย์ดังกล่าว

     วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 คณะกรรมการสภาได้เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563 โดยครั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในนามของสภามหาวิทยาลัยพะเยาได้แสดงความยินดีกับนายอรรถพล ใหญ่สว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา ประเภทบุคคลอื่น     การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ / สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
21/9/2563 11:00:40น. 2032
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย และร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563

#มหาวิทยาลัยพะเยา #ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน