คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินโครงการโคเนื้อจังหวัดพะเยา

21/9/2563 13:23:27น. 868
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินโครงการโคเนื้อจังหวัดพะเยา
วันที่ 20 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการโคเนื้อจังหวัดพะเยา นำโดย ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อม ดร.สุรีย์พร แสงวงศ์ ร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว ที่มีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงวัว ควาย เชียงคำ, จุน, ปง, เชียงม่วน, ดอกคำใต้และภูซาง ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาในการเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลงแต่เพิ่มประสิทธิภาพด้านพันธุกรรมและให้มีราคาเพิ่มขึ้นเป็นผลดีต่อสมาชิกกลุ่มฯ และเกษตรกรในพื้นที่ จ.พะเยา ผลการปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมย์ของมหาวิทยาลัยพะเยาที่มุ่งหวังให้เกษตรกรมีความอยู่ดีกินดี มีรายได้อย่างมั่นคง เกษตรกรที่เข้าร่วมรับฟังทุกๆท่านมีความมั่นใจ พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับสถาบันฯ อย่างมุ่งมั่น และนำเทคโนโลยี่มาใช้ในงานด้านปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับพี่น้อง ทุกๆคนในอนาคตต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
21/9/2563 13:23:27น. 868
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ดำเนินโครงการโคเนื้อจังหวัดพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน