คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปรึกษา หารือ การสร้างหลักสูตร Credit Bank

21/9/2563 13:46:54น. 1012
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปรึกษา หารือ การสร้างหลักสูตร Credit Bank
วันที่ 21 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปรึกษา หารือ  การสร้างหลักสูตร Credit Bank นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม รองคณบดี พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ ทั้งนี้เป็นการหารือ ปรึกษา ประสานงานเกี่ยวกับการสร้างหลักสูตร Credit Bank โดยหลักสูตรนี้เป็นการกำหนดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา ของการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล ซึ่งเป็น เงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน เชื่อมโยงของผลการเรียนรู้ของผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการศึกษาและสมรรถนะในการปฏิบัติ ต้องมีระบบและกลไกในการเข้าสู่ระดับคุณวุฒิที่มีความยืดหยุ่น หลายหลาย เพื่อให้บุคคลที่มีประสบการณ์หรือสมรรถนะ จากการปฏิบัติงานสามารถเทียบโอนหรือเติมเต็มเพื่อให้ได้การรับรองตามคุณวุฒินั้น ๆ 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
21/9/2563 13:46:54น. 1012
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ม.พะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม ปรึกษา หารือ การสร้างหลักสูตร Credit Bank

#มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน