คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าว "เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยงอำเภอแม่สาย และชุมชนโดยรอบ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

22/9/2563 14:54:43น. 1099
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

โดยการแถลงข่าวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย, รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เขียวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา, รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง (เวียงเชียงราย เวียงพางคำ เวียงเชียงแสน เวียงหนองหล่ม) และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบ” โดย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย, นางสาวผกายมาศ เวียร์ร่า รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย, นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา, นายชัยยนต์ ศรีสมุทร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และดำเนินการเสวนาโดย ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ โดยมีหน่วยงานชุมชนเข้าร่วมจาก 4 เวียง ได้แก่ เวียงเชียงราย เวียงพางคำ เวียงเชียงแสนและเวียงหนองหล่ม นับเป็นการประชุมที่มุ่งหวังผลในการพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยความร่วมมือของจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาและสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือเพื่อการยกระดับจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก(World Class Destination) ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ชุนชนท้องถิ่นพร้อมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการออกแบบบริหารจัดการตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการอีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การค้นหาแนวทางการพัฒนาอำเภอแม่สายและส่งเสริมการบริการท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้กับกลุ่มชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ของภาคเหนือในการนี้จึงได้ประสานงานขอให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอำเภอแม่สายร่วมกันแสดงพลังความสามัคคีในการพัฒนาเพื่อให้จังหวัดเชียงรายถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนยกระดับเป็นเมืองแห่งการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ใน ค.ศ.2030 ของประเทศไทยและนานาชาติ

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.นิรมล พรมนิล/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
22/9/2563 14:54:43น. 1099
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ร่วมกับคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดงานแถลงข่าว "เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยงอำเภอแม่สาย และชุมชนโดยรอบ" ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg8 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน