มหาวิทยาลัยพะเยาประกาศผล PR Ranking Award 2020

23/9/2563 11:20:43น. 1474
PR Ranking Award 2020
มหาวิทยาลัยพะเยาประกาศผล PR Ranking Award 2020
กองกลาง งานประชาสัมพันธ์ จัดอันดับการเผยแพร่ข่าวสารบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรม PR Ranking Award 2020 ) เพื่อส่งเสริมการทำงานด้านข่าวสารแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรฯ ทุกคณะ วิทยาลัย โรงเรียน กอง และศูนย์ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ลักษณะกิจกรรม คือ รวบรวมและวิเคราะห์ผลการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยพะเยา บนเว็บไซต์ www.up.ac.th ตลอดทั้งปี โดยใช้ระบบ Add News UP ในการเผยแพร่ข่าวสารและประมวลผลการจัดอันดับทั้งหมด ในปีนี้หน่วยงานที่ทำผลงานได้เป็นอันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ โดยเผยแพร่ข่าวสารให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดทั้งปีงบประมาณดังนี้ ด้านผลิตบัณฑิต จำนวน 35 ข่าว ด้านวิจัย จำนวน 36 ข่าว ด้านบริการวิชาการ จำนวน 10 ข่าว ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 5 ข่าว ด้านบริหาร จำนวน 49 ข่าว ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ข่าว ด้านความเป็นสากล จำนวน 2 ข่าว ข่าวการจัดอบรม/กิจกรรม จำนวน 6 ข่าว เผยแพร่ข่าวสารโดย นางสาวปกบวร พูนเกษร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อันดับ 2 คณะศิลปศาสตร์ โดยเผยแพร่ข่าวสารให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดทั้งปีงบประมาณดังนี้ ด้านผลิตบัณฑิต จำนวน 28 ข่าว ด้านวิจัย จำนวน 18 ข่าว ด้านบริการวิชาการ จำนวน 10 ข่าว ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 9 ข่าว ด้านบริหาร จำนวน 35 ข่าว ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ข่าว ด้านความเป็นสากล จำนวน 9 ข่าว ข่าวการจัดอบรม/กิจกรรม จำนวน 4 ข่าว เผยแพร่ข่าวสารโดย นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะศิลปศาสตร์ และอันดับ 3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่ข่าวสารให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาตลอดทั้งปีงบประมาณดังนี้ ด้านผลิตบัณฑิต จำนวน 40 ข่าว ด้านวิจัย จำนวน 13 ข่าว ด้านบริการวิชาการ จำนวน 26 ข่าว ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน 1 ข่าว ด้านบริหาร จำนวน 5 ข่าว ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 ข่าว ด้านความเป็นสากล จำนวน 2 ข่าว ข่าวการจัดอบรม/กิจกรรม จำนวน 9 ข่าว เผยแพร่ข่าวสารโดย นายสุรศักดิ์ ใจหลัก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม
         และผลการจัดอันดับของการเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้งหมดตลอดทั้งปี อยู่ที่ 1,884 ข่าว แบ่งออกเป็นด้านการผลิตบัณฑิต 509 ข่าว ด้านบริหาร 530 ข่าว ด้านบริการวิชาการ 373 ด้านการวิจัย ข่าว 212 ข่าว ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 113 ข่าว ด้านสิ่งแวดล้อม 102 ข่าว และด้านความเป็นสากล 45 ข่าว สำหรับ Hot News ประจำปีงบประมาณ 2563 ระบบ Add News UP ได้วิเคราะห์ประมวลผลข่าวสารจากจำนวนผู้เข้าอ่านมากที่สุด 5 อันดับ โดยนับจากจำนวนการคลิกอ่านข่าวผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th
Hot News อันดับ 1 ข่าวพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 มีจำนวนผู้เข้าอ่าน 19,595 ครั้ง
Hot News อันดับ 2 ข่าวประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 โดยมีจำนวนผู้เข้าอ่าน 14,574 ครั้ง
Hot News อันดับ 3 ข่าวมหาวิทยาลัยพะเยาติดอันดับที่ 16 จาก 189 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และติดอันดับ 3 ของภาคเหนือ จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking โดยมีจำนวนผู้เข้าอ่าน 7,207 ครั้ง
Hot News อันดับ 4 ข่าวคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 หลังได้รับการเห็นชอบหลักสูตรฯ จากทันตแพทยสภา โดยมีจำนวนผู้เข้าอ่าน 6,203 ครั้ง
Hot News อันดับ 5 ข่าว ม.พะเยาติดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก จากการจัดอันดับ “THE Impact Ranking 2020” โดย “Time Higher Education” โดยมีจำนวนผู้เข้าอ่าน 6,150 ครั้ง
ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร และเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ร่วมมือร่วมใจเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยาอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพะเยาระดับโลกในปีต่อไปฝากติดตามข่าวสารมหาวิทยาลัยพะเยาได้ที่ www.up.ac.th ด้วยนะคะ

ขอบคุณผู้พัฒนาระบบ Add News UP (นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์)    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนันทวัฒน์ เมืองช้าง / นางสาวฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ   
เพิ่มข่าวโดย :   thananannad.ha@up.ac.th   
23/9/2563 11:20:43น. 1474
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยาประกาศผล PR Ranking Award 2020

#UniversityofPhayao #มหาวิทยาลัยพะเยา #งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา #กองกลาง #เครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน