อบรมการเขียนหนังสือราชการ เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบ UP-DMS 25/9/2563 12:33:23น. 352

หนังสือราชการ

     วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 กองกลาง งานธุรการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการของเครือข่ายงานธุรการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ มีทักษะ เข้าใจถึงหลักการ และรูปแบบการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

      ผู้อำนวยการกองกลาง นางณัฐธิดา ชาวน่าน กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารในองค์กรราชการนั้นจำเป็นต้องใช้รูปแบบที่เป็นทางการและเป็นลายลักษณ์อักษร ในการเขียนหนังสือโต้ตอบมิได้มีความหมายเพียงตัวหนังสือและเอกสารเท่านั้น หากยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานสารบรรณที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่ง และยังบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์กรนั้นๆ ซึ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการ หรือผู้ที่ทำงานสายสนับสนุนจึงจำเป็นต้องพัฒนาความรู้และทักษะให้มีศักยภาพสูงสุดอยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ UP Document Management System (UP-DMS) อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดการอบรมการเขียนหนังสือราชการของเครือข่ายงานธุรการเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านงานสารบรรณอย่างถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการปฎิบัติงานต่อไป  

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :25/9/2563 12:33:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน