คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

25/9/2563 13:03:50น. 3428
เวทีนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่  24  กันยายน 2563  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน  สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน  ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย   จำนวน 13 พื้นที่  รวมจำนวน  56  คน  ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพะเยา  วิทยาเขตเชียงราย โดยนวัตกรรมที่ได้นำเสนอ ได้แก่  1) มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีการนำใช้สู่บ้านต้นแบบ และได้มีการกำหนดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ของชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลโรงช้าง  อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย  2) ช้อนตวงห่วงใย ใส่ใจรสหวาน มัน เค็ม ของชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ 3) การสร้างมูลค่าจากขยะที่ไม่ได้ใช้แล้ว ของชุมชนในพื้นที่ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชี้ยงราย

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.วิยะดา รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
25/9/2563 13:03:50น. 3428
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดเวทีนำเสนอผลงาน/นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

#คณพยาบาลศาสตร์ #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน