วิทยาลัยการศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1

25/9/2563 14:30:52น. 827
ประชุมชี้แจงแนวทางในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยการศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ ผู้ช่วยคณบดี วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ณ ห้องภูกามยาว 1

 ได้กล่าวถึงรายวิชาการปฏิบัติการสอน 1 รหัสวิชา 161141 เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา วิเคราะห์จิตวิญญาณความเป็นครู ฝึกปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของครูในฐานะครูประจำชั้น และนิสิตจะต้องเข้ารับการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา 20 วัน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คมธิต จันตะมะ   
ข้อมูล/ข่าว :    คมธิต จันตะมะ   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
25/9/2563 14:30:52น. 827
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษาจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1

#วิทยาลัยการศึกษา #นิสิตชั้นปีที่ 1 #ออกปฏิบัติการสอน
#sdg3 #sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน