คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมอบรมหัวข้อ “Bio – inspired Robotics:จากชีววิทยา สู่หุ่นยนต์ชีวภาพ”

28/9/2563 10:59:03น. 713
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
          ในวันที่ 25 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมอบรมหัวข้อ “Bio – inspired Robotics:จากชีววิทยา สู่หุ่นยนต์ชีวภาพ” โดยศาสตราจารย์ ดร.ปรเมษฐ์ มนูญพงศ์ วิทยากรจากสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ซึ่งได้มีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจเกี่ยวกับ การนำองค์ความรู้ด้านหุ่นยนต์และชีววิทยามารวมกัน เพื่อสร้างเทคโนโลยีหุ่นยนต์และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการศึกษาระบบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้สิ่งมีชีวิตเป็นแรงบันดาลใจหรือต้นแบบ และเพื่อเพิ่มขีดความความสามารถ เพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับหุ่นยนต์ และรองรับความต้องการของการใช้หุ่นยนต์ในปัจจุบันและอนาคต ทั้งในภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรม การบริการ การก่อสร้าง การตรวจสอบ ตลอดจนการค้นหาและการกู้ภัย รวมไปถึงความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับ ปัญญาประดิษฐ์ ชีวกลศาสตร์และระบบควบคุมเพื่อพัฒนาหุ่นยนต์ต่อไป ณ ห้อง UB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
28/9/2563 10:59:03น. 713
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมอบรมหัวข้อ “Bio – inspired Robotics:จากชีววิทยา สู่หุ่นยนต์ชีวภาพ”

#คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน