คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรท้องถิ่นกับเทคโนโลยี หัวข้อ “การทำจานใบไม้และขนมแตงไทย” 28/9/2563 11:29:06น. 217

คณะศิลปศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรท้องถิ่นกับเทคโนโลยี หัวข้อ “การทำจานใบไม้และขนมแตงไทย”

       เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวมารศรี เงินเย็น ผู้ช่วยนักวิจัย จัดอบรมหลักสูตรท้องถิ่นกับเทคโนโลยี หัวข้อ การทำจานใบไม้และขนมแตงไทย ภายใต้โครงการ Phayao Learning City ณ บ้านต๋อม หมู่ 16 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น แปรรูปเป็นของใช้ในครัวเรือน ช่วยประหยัดทรัพยากรและลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม รวมถึงถ่ายทอดความรู้การทำขนมพื้นบ้านให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการด้วย โครงการดังกล่าวฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสุดา พัวศิริ และ คุณณรงค์ พัวศิริ เป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ

   โครงการอบรมหลักสูตรท้องถิ่นกับเทคโนโลยี ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถนำหลักสูตรดังกล่าวฯ มาเทียบหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยพะเยาได้อีกด้วย

 

ภาพ / ข้อมูล : นางสาวมารศรี เงินเย็น ผู้ช่วยนักวิจัยคณะศิลปศาสตร์

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์      
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/   

facebook twitter line


ภาพ :   นางสาวมารศรี เงินเย็น   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมารศรี เงินเย็น / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :28/9/2563 11:29:06

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน