คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา

28/9/2563 20:27:16น. 1413
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา
วันที่ 24 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดยรองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารองค์กร ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก พร้อมคณาจารย์ ลงพื้นที่ดังกล่าว ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้เป็นการลงพื้นที่ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 Signature ติดตามผลการดำเนินงาน อีกเพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
28/9/2563 20:27:16น. 1413
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่จัดโครงการพัฒนาแหล่งการผลิตลิ้นจี่คุณภาพในจังหวัดพะเยา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน