คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำงานวิจัยโครงการ " การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาด "

29/9/2563 9:00:37น. 757
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำงานวิจัยโครงการ " การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาด "
ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำงานวิจัยโครงการ " การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาด " ของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2 ณ จังหวัดน่าน นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมรองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา ลงพื้นที่ดังกล่าวฯ โดยในระหว่างวันที่ 25 - 27 ก.ย. 63 ทีมนักวิจัยได้ประชุมหารือ ติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนลงพื้นที่วิจัยสำรวจกลุ่มผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์มะไฟจีน, กลุ่มผู้ปลูกส้มสีทอง, กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ, และกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิล 


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
29/9/2563 9:00:37น. 757
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ทำงานวิจัยโครงการ " การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาด "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน