สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

29/9/2563 17:29:01น. 742
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

        เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะ เพื่อให้งานบริการภายในสำนักงานคณะฯ มีความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานในสำนักงาน เพื่อการบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมีการทำ work shop การกรอกข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะฯ โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
29/9/2563 17:29:01น. 742
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สำนักงานเลขานุการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระบบติดตามงานของคณะ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

#กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
#sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน