คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา

30/9/2563 9:19:02น. 771
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา
วันที่ 29 กันยายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา กับคณะวิทยาศาสตร์ นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, ประธานหลักสูตร พร้อมคณาจารย์เข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้เป็นการประชุมหารือเพื่อจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา หลักสูตร วท.บ.(เคมี) คู่กับหลักสูตร วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) และหลักสูตร วท.บ.(ความปลอดภัยทางอาหาร) เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความน่าสนใจ ทันต่อปัจจุบัน และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ประเทศไทย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/9/2563 9:19:02น. 771
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี 2 ปริญญา

#มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #คณะวิทยาศาสตร์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน