ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange)

30/9/2563 9:21:15น. 1449
สัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange)

วันที่ 27 กันยายน 2563 อาจารย์พลอยขวัญ เหล่าอมต รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการสอนและพัฒนานิสิต และอาจารย์ปิยอร เปลี่ยนผดุง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange) ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือและเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายที่จัดขึ้นแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2563 ในหัวข้อ “Justice/Clinical Legal Education and Pro Bono” โดยมี Wendy Morrish และ Pavina Thephituck จากองค์กร BABSEACLE, Lindsay Ernst จาก Hong Kong University และ Leni Widi Mulyani จากแผนกการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก Pasundan University อินโดนีเซีย เป็นผู้นำเสนอและดำเนินกิจกรรม

การสัมมนาหัวข้อ “Justice/Clinical Legal Education and Pro Bono” เป็นการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมถึงทบทวนเป้าหมายของการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมทางกฎหมาย (Justice Education) ซึ่งรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนกฎหมายเชิงคลินิก หรือ Clinical Legal Education (CLE) ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยากำลังดำเนินการอยู่และได้บรรจุวิชาคลินิกกฎหมายลงในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2560 เป็นต้นมาและกำลังจะมีการเปิดคลินิกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านกฎหมาย คลินิกให้คำปรึกษากฎหมาย และคลินิกกฎหมายเฉพาะทางแก่นิสิตในภาคการศึกษา 2/2563 นี้ เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การทำงานด้านกฎหมายและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของความยุติธรรมทางสังคม และเป็นการบริการวิชากรด้านกฎหมายแก่ชุมชน เพื่อให้บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือด้านกฎหมายและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการทางกฎหมายและความยุติธรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากการทบทวนเป้าหมาย 6 ประการของการจัดการเรียนการสอนกฎหมายเชิงคลินิก ได้แก่ การสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษากฎหมาย ชุมชน คนที่ทำงานในวิชาชีพกฎหมาย ผู้สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัย ระบบการศึกษา และสังคมโดยรวมแล้ว ในการสัมมนายังมีการระดมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการผลักดันให้การจัดการเรียนการสอนกฎหมายเชิงคลินิกได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตรนิติศาสตร์ระดับอุดมศึกษาต่อไปด้วย    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.ปิยอร เปลี่ยนผดุง   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
30/9/2563 9:21:15น. 1449
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนา Inaugural Asia Pro Bono Virtual Conference & Access to Justice Exchange (APBC & A2J Exchange)

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะนิติศาสตร์ #สัมมนา
#sdg4 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน