กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ภายใต้โครงการ "สอนการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้"

30/9/2563 14:32:19น. 1343
บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย
          วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ โดย งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย จัด กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ภายใต้โครงการ "สอนการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู และดร.เขมวดี ปรีดาลิขิต ให้ความรู้ด้านสถิติให้กับผู้ใช้บริการ จำนวน 2 คน เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำไปปรับใช้กับงานวิจัยของตนเอง ณ ชั้น 2 ห้องบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย
         
          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย โทร.3531


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
30/9/2563 14:32:19น. 1343
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมบริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย ภายใต้โครงการ "สอนการรู้สารสนเทศ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้"

#บริการให้คำปรึกษาการใช้สถิติเพื่องานวิจัย #สอนการรู้สารสนเทศ #งานวิจัย #สถิติ #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #ผู้เชี่ยวชาญ
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน