สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามความก้าวหน้าโครงการในแผนงานบูรณาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

30/9/2563 16:22:53น. 1418
มหาวิทยาลัยพะเยา
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ติดตามความก้าวหน้าโครงการในแผนงานบูรณาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

                  กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมติดตามผลความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการในแผนงานบูรณาการของมหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ และแผนงานพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)

                  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงศ์ชัย ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา นำคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum) นิทรรศการ “นกยูงไทยแห่งล้านนาตะวันออก” โดยมี คณาจารย์สาขาชีววิทยา  เป็นผู้รายงานและนำเสนอความคืบหน้าของงานวิจัย

                  หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในแผนบูรณาการของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โครงการบูรณาการ การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด กิจกรรมล้านนาตะวันออกเมืองรักนกยูงไทยระดับโลกสู่การท่องเที่ยวเชื่อมโยงเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมี ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี  ดร.ปิยะพงษ์ แสงแก้ว และทีมงาน ร่วมนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน  ทั้งนี้ได้มีนำเสนอการพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน โดยคณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ รวมไปถึง เยี่ยมชมการก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบการดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมผู้สูงอายุภาคเหนือ และโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยากับการพัฒนาชุมชน โดย รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมกันนี้ในช่วงบ่าย ได้นำคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชม “โครงการอนุรักษ์นกยูงไทย” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และข่วงนกยูง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา วันที่ 29 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
30/9/2563 16:22:53น. 1418
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ติดตามความก้าวหน้าโครงการในแผนงานบูรณาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563

##มหาวิทยาลัยพะเยา #สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
#sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน