ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้บริการวารสาร Science online

1/10/2563 15:05:34น. 2337
วารสาร Science online
        ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้บริการวารสาร Science online ซึ่งเป็นวารสารที่ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั่วไป การวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และสาธารณสุข ฯลฯ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - ปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://science.sciencemag.org/
        โดยสามารถเข้าใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
        ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการ โทร. 0 5446 6705 ภายใน 3530  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
1/10/2563 15:05:34น. 2337
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ใช้บริการวารสาร Science online

#วารสาร # Science online #บริการวิชาการ #วิจัย #บทความ #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน