สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย 2/10/2563 11:54:40น. 748

ไหว้ครูCPEUP

          เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายในกิจกรรมมีพิธีเจิมหนังสือ จากนั้นอาจารย์ผูกข้อมือ และให้โอวาทแก่นิสิต ซึ่งมีนิสิตชั้นปีที่1-4 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความเคารพต่อคณาจารย์และให้นิสิตมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์

 


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/10/2563 11:54:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน