“UPITI” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสับปะรด” ผลการดำเนินงานปี 2563

3/10/2563 9:57:49น. 954

ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำโดย นายเมธี ลิมนิยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ผอ.ศวภ.1) จัดประชุม "การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสับปะรด : ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563" ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ผอ.สส.) เป็นประธานในที่ประชุม และมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานโครงการ ซึ่งการจัดประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อนำเสนอโครงการ "การพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจรด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 ซึ่งคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมโครงการดังกล่าวโดยมี ผศ. น.สพ. สมชาติ ธนะ จากคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม   
ข้อมูล/ข่าว :    กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
3/10/2563 9:57:49น. 954
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสับปะรด” ผลการดำเนินงานปี 2563

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน