บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย ณ ชุมชนตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

5/10/2563 14:31:39น. 1701
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร. ฤทัยภัทร พิมลศรี และดร.ปิยะพงษ์ สุปัญโญ ได้นำนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 จำนวน 85 คน เข้าเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย

          ทางชุมชนตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งทางเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลัง และองค์กรต่างๆ ได้ประชุมวางแผน นำท่องเที่ยวศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทั้งในเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติ โดยได้นำไปศึกษา ตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ คือ

        1. การบริหารจัดการการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และการใช้น้ำเพื่อการเกษตรกรรม “เขื่อนห้วยแม่ผง” ตลอดทั้งการปลูกและผลิตชาพื้นบ้าน หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

        2. การอนุรักษ์ป่าไม้ในเขตป่าชุมชน ของชมรมกำนันผู้ใหญ่ตำบลบ้านถ้ำ ตลอดทั้งพิธีกรรม บวชป่า และสืบชะตาขุนน้ำบ่อทราย หมู่ที่ 5 บ้านถ้ำสันทราย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

           3. การบริหารงานของสหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จำกัด หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำสันต้นเปา ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

           4. การเลี้ยงจิ้งโกร่ง (จี้กุ่ง) รวิศฟาร์ม หมู่ที่ 12 บ้านถ้ำสันต้นศรี ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

           5. การส่งเสริมแพทย์แผนไทยสมุนไพรพื้นบ้าน (พ่อหมอแก้ว วันดี)  หมู่ที่ 3 บ้านถ้ำอนามัย ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

           6. การเลี้ยงโคขุน จากฟาร์ม “ป๋างงัวโคขุนชญาวัสส์” ของ คุณชาญ อ่อนเขียว หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

           7. การเกษตรผสมผสานทฤษฎีใหม่ “ไร่สองนาง” (การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ เลี้ยงปลา การทำนา ทำไร่ แบบอินทรีย์ ปลอดสารเคมี) ของ ด.ต. บุญนำ – คุณหมอมยุรี  ศรีคำมูล หมู่ที่ 4 บ้านถ้ำราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

           8. การศึกษาระบบนิเวศ “น้ำออกฮู” และ สวนรุกขชาติ หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

           9. การศึกษาพิธีกรรม และความเชื่อ “การเลี้ยงผีหอ” หมู่ที่ 9 บ้านถ้ำจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

       10. การศึกษาเรื่องวัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน  “วัดสุวรรณคูหา, วัดรัตนคูหาวนาราม, วัดพระธาตุจอมศีล” ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

         11. ไร่องุ่น "สุปรียา" หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำสันต้นเปา ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการท่องเที่ยว/ปกบวร พุลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
5/10/2563 14:31:39น. 1701
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าเรียนรู้การบริหารจัดการการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย ณ ชุมชนตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน