นักเรียนสาธิตพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ ปี 2563

6/10/2563 9:55:28น. 1061
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 29-30 กันยายน 2563 นักเรียนเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้านำเสนอผลงานในรอบที่ 3 โครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ (Fablab Thailand Student Design and Engineering Project Competition 2020) ตอน ”ประลองความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อชุมชน” โดยมีผลงาน คือ “เครื่องบินสำรวจไฟป่า” เพื่อลดการเกิดไฟป่าที่เป็นเหตุในการสร้างปัญหาหมอกควัน ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น โดยติดอันดับ 1 ใน 4 จากการคัดเลือก 173 ทีม ทั่วประเทศ โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการ วมว. ได้แก่ 1. นายอภิเชษฐ์ คำสุวัตร์ 2. นายภัทรดร ภัทรดรปกรณ์ 3. นายคุนานนท์ เจริญดี และมีอาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและดูแล


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   
6/10/2563 9:55:28น. 1061
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักเรียนสาธิตพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดทักษะการพัฒนาต้นแบบทางวิศวกรรมระดับประเทศ ปี 2563

#สาธิตพะเยา #สิ่งประดิษฐ์ #นวัตกรรม #เครื่องบินสำรวจไฟป่า #ไฟป่า
#sdg4 #sdg9 #sdg13

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน