สาธิตพะเยาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

7/10/2563 16:47:18น. 1068
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยรองศาสตราจารย์ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงเรียนสาธิตฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นำกิจกรรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมกับผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงเชิงรุกที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนขององค์กร

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    พิศาล เครือลิต   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   
7/10/2563 16:47:18น. 1068
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาธิตพะเยาจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ด้านการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564

#สาธิตพะเยา #การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร #บริหารความเสี่ยง
#sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน