“UPITI” ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยมหิดล 8/10/2563 10:03:23น. 385

UPITI

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มงานบริการวิชาการเพื่อสังคม ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ และกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย อ.กาญจนา เข่งคุ้ม อดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลองแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือในการให้บริการงานวิจัยแก่ผู้ประกอบการภาคเอกชนต่อไปในอนาคต   

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/10/2563 10:03:23

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน