คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ 9/10/2563 14:32:41น. 712

การประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 21 กันยายน 2563 ประเมินได้ระดับที่ 2 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ผศ. ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรวิชาชีพ ผศ. ภก. องอาจ มณีใหม่ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ  ผศ. ดร. ภญ. อัจฉรา ปัญโญศักดิ์ ตำแหน่งอาจารย์สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ผศ. ดร. ภญ. สุภาวดี บุญทา ตำแหน่งอาจารย์สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 

----------------------

ติดต่อสอบถาม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โทร. 0  5446  6666 ต่อ 3188
FB:คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2563 14:32:41

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน

โครงการ TQA Criteria  </a><div style=

5 โครงการ TQA Criteria

 20 ม.ค. 2564    185