คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการรักษารากฟันฟรี จำนวน 30 ซี่

10/10/2563 21:55:03น. 616
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการรักษารากฟันฟรี จำนวน 30 ซี่
        คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการรักษารากฟันฟรี จำนวน 30 ซี่ เป็นฟันหน้าและฟันกรามน้อย ที่ได้รับคัดเลือกว่ามีความเหมาะสม โดยผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนิสิตทันตแพทย์ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายการบูรณะฟันภายหลังการรักษารากฟัน ซึ่งผู้สนใจรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลทันตกรรม (อาคาร 2) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา หรือ คุณสมฤทัย ยารังษี โทร. 0 5446 6666 ต่อ 4745 
 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    อาจารย์ ทันตแพทย์ฐากูร ผาลา   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   
10/10/2563 21:55:03น. 616
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน