โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง)

12/10/2563 16:09:05น. 873
ผู้ประกอบการทางสังคม
            หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น และมูลนิธิฮันซ์ไซเดล แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Hanns Seidel Foundation) ได้ร่วมดำเนินหลักสูตรผู้ประกอบกิจการสาธารณะที่รอบรู้เพื่อการจัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง) วันที่ 6 – 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ จังหวัดเชียงราย
            กิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 23 ท่าน จากตัวแทนขององค์กรปกครองท้องถิ่น และผู้ประกอบการ จังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้เพื่อการทำความเข้าใจแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่ดี
            โดยจะมีมีการดำเนินงานหลักสูตรผู้ประกอบกิจการสาธารณะที่รอบรู้เพื่อการจัดการท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม (รุ่นที่ 1) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 : นวัตสมรรถะสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดพะเยา สนใจสอบถามรายละเอียดสมัครได้ที่นางสาวภัทธิญา จินดาคำ โทร 054-466-708


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

 เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

 Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดารารัตน์ คำเป็ง รักษาการณ์หัวหน้าหน่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
12/10/2563 16:09:05น. 873
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการต้นแบบการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการทางสังคมโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยการเรียนรู้ 15 ชั่วโมง)

#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #เสริมสร้างศักยภาพ #น่วยศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น #มูลนิธิฮันซ์ไซเดล
#sdg1 #sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน