คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการขายของออนไลน์และการไลฟ์ขายของออนไลน์”

12/10/2563 16:48:48น. 807
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการขายของออนไลน์และการไลฟ์ขายของออนไลน์”

     เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. จิตติมา กาวีระ คณบดี และ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการสร้างเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการขายของออนไลน์และการไลฟ์ขายของออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอื้อมพร ทิพย์เดช และ ดร.บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรม Workshop โดยกิจกรรมWorkshop มีการให้ความรู้เรื่อง เทคนิคการพูดขายออนไลน์ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ เพื่อให้ตลาดกว้างกว่าเดิม มีสอนเทคนิคการขาย การพูดจา การนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรชาวบ้าน และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับท้องถิ่น โดยได้กับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (บพท.)  


 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร. จิตติมา กาวีระ / ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์

ภาพ / ข้อมูล : นายสถาพร เทพอุดม / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/   

facebooktwitterline


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
12/10/2563 16:48:48น. 807
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการขายของออนไลน์และการไลฟ์ขายของออนไลน์”

#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน