คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการขายของออนไลน์”

12/10/2563 16:55:43น. 639
คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการขายของออนไลน์”

     เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2563 คณะศิลปศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร. จิตติมา กาวีระ คณบดี และ ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายสถาพร เทพอุดม เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการสร้างเศรษฐกิจฐานราก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในพื้นที่ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ภายใต้หัวข้อ เทคนิคการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการขายของออนไลน์โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์รติรัตน์ หอมลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และ ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานหลักสูตร ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากร บรรยายและจัดกิจกรรม Workshop โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ โครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรชาวบ้าน และสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับท้องถิ่น โดยได้กับทุนสนับสนุนจาก หน่วยบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (บพท.)


 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร. จิตติมา กาวีระ / ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์

ภาพ / ข้อมูล : นายสถาพร เทพอุดม / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/   

facebooktwitterline


ภาพ :   นายสถาพร เทพอุดม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
12/10/2563 16:55:43น. 639
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการ “เทคนิคการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการขายของออนไลน์”

#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน