คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง “บวร” ในการสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา

13/10/2563 8:56:41น. 1026
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง “บวร” ในการสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ดร.รวิสรา รื่นไวย์, ดร.คุณากร ขัติศรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ .สพ.สมชาติ ธนะ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพแกนนำพลังบวรในการสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา พระครูอาทรพัฒนพิศาล เจ้าคณะตำบล/เจ้าอาวาสวัดแม่กาห้วยเคียน และชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของจังหวัดพะเยา ณ ศูนย์พุฒิภัทร วัดแม่กาห้วยเคียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหรือบวร On Tour” ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการฟื้นฟู สร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าอย่างสร้างสรรค์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
13/10/2563 8:56:41น. 1026
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพแกนนำพลัง “บวร” ในการสืบสานรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชา

##มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน