“UPITI” สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

14/10/2563 10:19:37น. 1471
UPITI

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ ร่วมกับศูนย์บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ลงพื้นที่รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งให้กับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างทางการเกษตรจากกระบวนการผลิตพืช ในพืชผักและผลไม้ พร้อมการส่งเสริมด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
14/10/2563 10:19:37น. 1471
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” สนับสนุนผู้ประกอบการด้านการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน