"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน"

15/10/2563 10:52:19น. 1260

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุน ได้เสนอผลการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของส่วนงานภายในคณะเภสัชศาสตร์ ตลอดจนเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ รองคณบดี และผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง และเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

-----------------------------------------------------

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ โทร.054 466666 ต่อ 3188,3182  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
ข้อมูล/ข่าว :    นายกานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
15/10/2563 10:52:19น. 1260
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน"

#งานวิชาการ #งานบริหารทั่วไป #งานแผนงาน #งานปฏิบัติการ #คณะเภสัชศาสตร์
#sdg4 #sdg16

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน