บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บริการวิชาการ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

15/10/2563 10:59:43น. 1345
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

       บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  นำทีมโดยนางสาวชนากานต์ อินตุ้ย หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นายทักษ์ดนัย อุ่นเรือน, นายศิริมงคล ประสมทรัพย์, นายพิทยุตม์ สุวรรณชาติ, นายจรัสพงศ์ ปัญญาไชย, นายวาเพชร สมบัติปัน, นายชัชวาลย์ นวลศรี, และนายณัฐกร เจนิพัทธิ์

       โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการวางแผนการทำตลาดออนไลน์เบื้องต้น การพัฒนาโลโก้และบรรจุภัณฑ์ในชุมชน และการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำ การสร้างสื่อโฆษณา ทั้งนี้มี อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว

     สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/10/2563 10:59:43น. 1345
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บริการวิชาการ กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน