บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บริการวิชาการ ลงพื้นที่บริการวิชาการกลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยเคียนเหนือ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

15/10/2563 11:07:28น. 846
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

         บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด และอาจารย์ชาญชัย พรมมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการกลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยเคียนเหนือ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  นำทีมโดย นางสาวอโรชา แซ่คอ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยนิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นางสาวธนัญญา ทากอง,นางสาวพรพิไล ปันศรี, นางสาวเจนจิรา ลำใยงาม, นางสาวพรนัชชา บัวเบิกบาน, นางสาวณัฐมน แสงศรีจันทร์, นางสาวจุฬารัตน์ คุมสุสี, และนายบัณฑิต  แผ่นทอง

    โดยในครั้งนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาโลโก้เพื่อสร้างการจดจำ และการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ ทั้งนี้มี อาจารย์ชาญชัย พรมมิ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว

      สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาการตลาด   
ข้อมูล/ข่าว :    สาขาวิชาการตลาด   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
15/10/2563 11:07:28น. 846
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บุคลากรสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่บริการวิชาการ ลงพื้นที่บริการวิชาการกลุ่มจักสานผักตบชวา บ้านห้วยเคียนเหนือ ภายใต้โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น พร้อมด้วยนิสิตสาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

##คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน