คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์

15/10/2563 11:37:45น. 1122
คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน เป็นประธานในพิธี พราหมณ์ (บวงสรวงเทพเทวา) พร้อมด้วย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต และอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมพิธี จำนวน 70 คน เพื่อแสดงออกถึงการเคารพและกตัญญูกตเวที กราบไหว้บรมครูและปูชนียบุคคลผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ นิสิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
15/10/2563 11:37:45น. 1122
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะแพทยศาสตร์ #สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ #พิธีไหว้ครูแผนไทย
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน