สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พานิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม

15/10/2563 17:28:28น. 968
GISศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่  15 – 17 ตุลาคม 2563 สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พานิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ในรายวิชาการรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม การวิเคราะห์ข้อมูลหลังการจำแนกและการประเมินความถูกต้องจากข้อมูลภาคสนามร่วมกับข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม

นำโดย ดร.นิติ เอี่ยมชื่น ประธานหลักสูตรภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ พร้อมนิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในวันแรกของการศึกษาดูงาน อาจารย์ได้พานิสิตศึกษาสภาพภูมิประเทศกว๊านพะเยา ณ จุดชมภูมิทัศน์กว๊านพะเยา จากนั้นเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าดิบแล้ง ณ ชุมชนวนเกษตร บ้านแม่กำปอง ศึกษาลักษณะความเป็นชานเมือง (Suburb) ถนนวงแหวนรอบ 3 และศึกษาลักษณะความเป็นเมืองบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ จากนั้นในวันที่สอง ศึกษาลักษณะป่าไม้ประเภทต่าง ๆ ตามแนวถนนทางขึ้นดอยอินทนนท์ และ ศึกษาดูงานอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร และในวันที่สาม ศึกษาลักษณะการปลูกพืชพรรณบนที่สูงของชาวไทยบนพื้นที่สูง ณ บ้านม่อนแจ่ม ศึกษาลักษณะเรือนยอดไม้บนเส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
15/10/2563 17:28:28น. 968
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา พานิสิตชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจำแนกประเภทข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม

#GISศึกษาดูงานพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน