สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการมอบอำนาจฯ

16/10/2563 9:27:38น. 150

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานพัสดุ จัดประชุมชี้แจงเรื่องการมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก  นายประฐมพงษ์   ทองรอด  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้  และมีนายอานนท์ณัฏฐ์  จีนเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง

facebooktwitterline


ภาพ :   สำนักงานอธิการบดี   
ข้อมูล/ข่าว :    น.ส.ทิฆัมพร วงษารัตน์   
เพิ่มข่าวโดย :   thikamporn.wo@up.ac.th   
16/10/2563 9:27:38น. 150
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยงานพัสดุ จัดประชุมชี้แจงการมอบอำนาจฯ#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน