“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน

16/10/2563 11:22:05น. 2437
UPITI

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจฯ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย คุณปริยาธรณ์ เมืองมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 ลงพื้นที่ติดตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานผักตบชวาบ้านห้วยเคียนเหนือ โดย อาจารย์ชาญชัย พรมมิ เป็นที่ปรึกษาโครงการ พร้อมด้วย นิสิตคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้แก่ นางสาวณัฐมน แสงศรีจันทร์ , นางสาวเจนจิรา ลำไยงาม , นางสาวพรนัชชา บัวเบิกบาน , นางสาวจุฬารัตน์ คุมสุสี , นางสาวพรพิไล ปันศรี, นางสาวอโรชา แซ่คอ , นางสาวธนัญญา ทากอง ทั้งนี้ยังให้ความรู้การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม รวมถึงการพัฒนาแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์ การเพิ่มช่องทางการขายและการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ พร้อมการจัดทำสื่อในการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มฯและลูกค้าเป้าหมาย สำหรับโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน และสามารถก่อให้เกิดการกระจายรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน ซึ่งโครงการดังกล่าวสนับสนุนทุนในการดำเนินกิจกรรมโดยธนาคารออมสิน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   
16/10/2563 11:22:05น. 2437
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


“UPITI” โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจท้องถิ่นในชุมชน

#มหาวิทยาลัยพะเยา #สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี #UniversityofPhayao #UPITI
#sdg8 #sdg9 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน